Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Podklady

Seznam poskytovaných podkladů: 

P01 Zadání, soutěžní podmínky a žádost o účast v soutěži (*.docx, *.pdf);
P02 Stavebněhistorický průzkum (*.pdf);
P04 Tabulka bilancí k vyplnění základních ukazatelů stavby (*.xls);
P05 Cenová nabídka projekčních prací;
P06 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů;
P07 Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
P08 Prohlášení o autorství;
P09 Seznam předmětů expozice;
P10 Vzor portfolia;
P11 Vzor uspořádání panelů;
P12 Fotografie pro zákres.

Podklady ke stažení 

Podklady - Workshop 26.6. ke stažení