Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kontakt

Vyhlašovatel soutěže:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zástupce: Ing. Martin Charvát - primátor města
Tel.: +420 466 859 111
IČO: 00274046

Organizátor soutěže a zpracovatel  soutěžních podmínek:
Odbor hlavního architekta města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
www.pardubice.eu

Sekretář soutěže:
Ing. arch. Aleš Reiský
Sídlo/Adresa: Štrossova 44, 530 21 Pardubice
T el/fax: +420 466 859 145
e-mail: pamatnikzamecek@mmp.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů:
Ing. arch. Štěpán Vacík
Tel.: +420 466 859 204
e-mail: Stepan.Vacik@mmp.cz