Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavbaře na Zámečku „předběhl“ restaurátor

V době, kdy si svět připomíná 75. výročí ukončení nejhrůznějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, druhé světové války, panuje v pardubickém Památníku Zámeček pracovní ruch. Místo, kde bylo během heydrichiády v roce 1942 popraveno 194 českých vlastenců, prochází rekonstrukcí, na jejímž konci bude nejen důstojné pietní místo, ale také památník jako memento pro další generace.

plastika Zámeček

„Rekonstrukci začala odborným sejmutím keramických uměleckých děl, která budou součástí nové muzejní expozice, která v Památníku Zámeček vznikne. Považuji za nutné říci, že pomník, který je národní kulturní památkou a na místě popraviště stojí od roku 1949, zůstane na svém místě, a naopak se s ohledem na úpravy okolí v prostoru stane pohledově ještě dominantnějším,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Zachována zůstanou i umělecká díla - keramické plastiky, které zdobily dvě stély stojící nedaleko samotného pomníku i figurální keramická plastika, která byla součástí pamětní síně.  Poté, co byly zhotoveny jejich pauzy (překreslení v poměru 1:1), restaurátor Petr Rejman odborně sejmul jednotlivé dlaždice a odvezl je do své dílny. Památkářům, kteří revitalizaci Památníku Zámeček bedlivě sledují a vyjadřovaly svá závazná stanoviska ke všem fázím projektu od přípravy architektonické soutěže až po prováděcí dokumentaci, předloží výsledky restaurátorského průzkumu a záměr restaurování včetně dalšího postupu prací. Po vydání závazného stanoviska k restaurování, boudou umělecká díla restaurována, aby mohly být plastiky po dokončení stavebních prací instalovány do nové expozice památníku.

Při snímání keramických plastik se Petr Rejman pořádně zapotil. Zatímco při uvolňování dlaždic interiérové plastiky většinou vystačil s proříznutím spáry a jemným poklepem, u vnějších stél musela ke slovu přijít i pila a bourací kladivo. Práce byla o to složitější, že demontovány byly nepravidelné dlaždice s délkou nejkratší strany v rozmezí 10 až 36 cm. Po prověření všech možných postupů musel restaurátor přistoupit k postupnému odřezávání dlaždic řetězovou pilou s diamantovými segmenty chlazenou vodou a ubourávání železobetonového podkladu, kterým byly dlaždice přilepeny k cihelné vyzdívce. „Zní to možná hrozivě, ale zvolený postup byl nejšetrnější z možných. Považujeme za úspěch, že se podařilo demontovat takto neobvykle pevně připojené dlaždice s tak malými poškozeními,“ říká Petr Rejman.

Nyní restaurátora čeká už „jen“ mravenčí práce při lepení poškozených dlaždic a provedení plastických a barevných retuší. A po dokončení stavebních prací v nově vzniklém objektu Památníku Zámeček instalace uměleckých děl. Nový objekt, ve kterému bude umístěna muzejní expozice, připomínající jednu z nejčernějších kapitol v naší historii, bude umístěn v podzemí, aby příliš nerušil charakter pietního místa. Poslední místností expozice, kterou návštěvníci projdou, bude pietní dvůr, v němž bude mimo jiné umístěna deska se jmény všech 194 mužů a žen, popravených na tomto místě.

Revitalizace Památníku Zámeček by měla být hotova v červenci 2021. Bude stát přes 39 milionů korun, z nichž více než 21 milionů by měla pokrýt dotace Evropské unie a příspěvek státního rozpočtu, které budou Pardubice čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Již dnes snímá práce v areálu nepřetržitě kamera, neboť z průběhu revitalizace bude pořízen časosběrný dokument.

 

Tiskový úsek