Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dosavadní průběh

Ideové studie, posudky studií, reakce zpracovatelských týmů na posudky, zápisy


Na přelomu roku 2014 a 2015 bylo rozhodnuto o obnovení snahy o realizaci projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích za přispění dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Autorský tým HIGHWAY DESIGN, s.r.o. + Med Pavlík architekti poté zpracoval návrh stavby této etapy - tedy studii, která je nyní přímým podkladem pro projektovou dokumentaci (počínaje dokumentací pro územního rozhodnutí). Tento autorský tým byl vybrán na základě vyhodnocení ideových studií, ze kterého vzešly také pokyny pro úpravy ideového návrhu tohoto autorského týmu.

V červenci 2015 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace (ve všech stupních). V průběhu letních měsíců roku 2015 byla zpracována dokumentace k územnímu řízení (provedena v listopadu 2015) a v 1. polovině roku 2016 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace k provedení stavby.

V květnu 2016 bylo vydáno Územní rozhodnutí, v průběhu září 2016 byla vydána potřebná stavební povolení. V srpnu 2016 byl vybrán zhotovitel stavby, společnost STRABAG a.s. Město Pardubice a Dopravní podnik města Pardubic uzavřely se společností smlouvu na stavbu přednádraží 5. října 2016. Firma má během 180 dní od předání stanoviště (jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo) vybudovat nákladem téměř 146 milionů korun (bez DPH) v prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží moderní multimodální uzel. Firma stavbu převzala 26. října, v současné době je oplocen prostor kolem nyní již bývalé fontány a parkoviště vedle bytového domu u nádraží je uzavřeno. Stojany na kola jsou z parkoviště přemístěny do čela bytového domu na Pernerově náměstí a další část stojanů bude přesunuta do areálu parkoviště u lihovaru. Revitalizace tohoto prostoru by měla být hotova do května roku 2017.


Předchozí průběh

Projekt přesunu odbavení linkových autobusů do prostoru před nádražní budovou se řeší od roku 2010 z iniciativy Pardubického kraje.

Do jara 2013 byla zpracována projektová dokumentace a byla získána téměř všechna potřebná povolení - přehledná situace.

Ideové studie "Přednádraží - Brána do města"

Zastupitelstvo města Pardubic rozhodlo o nutnosti úprav projektu Multimodálního uzlu veřejné dopravy v Pardubicích. V návaznosti na to rozhodla Rada města Pardubic o pořízení ideových návrhů na řešení přednádražního prostoru včetně doplnění funkce autobusového terminálu od čtyř ateliérů.

Posudky ideových studií

Pro potřeby dalšího rozhodování o ideových studiích pořídil Odbor hlavního architekta několik posudků.

Reakce zpracovatelských týmů na posudky

Zpracovatelské týmy dostaly relativně krátký čas pro vyjádření k posudkům.

Pracovní skupina

O ideových studiích a posudcích jednala dvakrát pracovní skupina složená z odborníků a zainteresovaných subjektů.

Zápis z 1. zasedání skupiny ze dne 31.3.2014
Zápis z 2. zasedání skupiny ze dne 25.4.2014
Účast členek a členů skupiny na zasedáních


Změna územního plánu

Komplexní řešení projektu Přednádraží vyžaduje změnu Územního plánu města Pardubice. Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 13. května 2014 schválilo pořízení XVIII. změny územního plánu (usnesení 1820Z/2014), dne 23. září 2014 pak schválilo zadání této změny (usnesení 2033Z/2014).

Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 24. června 2014 pověřilo (usnesení 1886Z/2014) Odbor hlavního architekta pořízením územní studie, která bude podkladem pro XVIII. změnu územního plánu. Územní studie bude pořízena na základě širšího kontextu návrhu stavby - viz níže.

Průběh pořizování XVIII. změny územního plánu můžete sledovat zde.