Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Rekonstrukce přednádražního prostoru (náměstí Jana Pernera) s doplněním funkce autobusového nádraží

 Přednádraží - ilustrace

Loga - SF, MZP, PCE

Název projektu: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Číslo projektu: UX – 00304.01.01; 1/MŽP/30

Priorita 2: Životní prostředí a infrastruktura

Oblast 2.1: Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

Cíl 2: Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jejich nebezpečných emisí)
 

Příjemce grantu: Statutární město Pardubice
 
Celkové náklady projektu: 176 629 986 Kč
 
Výše grantu: 108 359 976 Kč (4 514 999 CHF)
 
Doba realizace projektu: listopad 2012 – červen 2017
 
Popis projektu: Rekonstrukce prostoru přednádraží jako terminálu městské hromadné dopravy s vazbou na železniční dopravu


Dopravní opatření

Uzavírky a dopravní opatření během rekonstrukce, změny v MHD

Dosavadní průběh

Ideové studie, posudky studií, reakce zpracovatelských týmů na posudky, zápisy


Kontakty

Manažer projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Ing. Jan Chvojka
odbor rozvoje a strategie
Jan.Chvojka@mmp.cz
+420 466 859 435

Technický dozor objednatele
Martin Hebr
odbor majetku a investic
Martin.Hebr@mmp.cz
+420 466 859 402

Sponzor projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Ing. Martin Charvát
primátor města
Martin.Charvat@mmp.cz
+420 466 859 502