Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Regulační plán

Město Pardubice pořizuje regulační plán areálu Automatických mlýnů a jeho okolí, jehož cílem je koordinovat soukromé i veřejné zájmy v území.

Město Pardubice pořizuje regulační plán areálu Automatických mlýnů a jeho okolí. Vedení města vnímá Mlýnský ostrov jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic. Město má zájem na tom, aby se pro tuto lokalitu našlo smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Rozvoj Mlýnského ostrova by měl být tažen primárně soukromým sektorem, město zde bude hrát hlavně koordinační roli. Nástrojem pro optimální koordinaci investičních zájmů jednotlivých aktérů v území a veřejného zájmu bude právě regulační plán. Ten bude mimo jiné řešit ochranu historické hodnoty národní technické památky z dílny architekta Josefa Gočára, urbanistickou hodnotu celého areálu i okolí a jeho vazbu na památkovou rezervaci, tedy na historické centrum města.

Podnět k pořízení a návrh zadání regulačního plánu Mlýny schválili zastupitelé na svém jednání 17. 12. 2015. Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu. Ten proběhl na podzim roku 2016

Rada města 9. 1. 2017 rozhodla na základě doporučení poroty  o zadání zpracování regulačního plánu Mlýnský ostrov ateliéru UNIT architekti, s.r.o. Během března 2017 budou zahájeny práce na nárhu regulačního plánu pro společné jednání. Podle dohody s ateliéreme UNIT budou do konce června 2017 vedena jednání s dotčenými orgány a hlavními aktéry v území jejichž cílem bude nalezení optimální podoby návrhu regulačního plánu.

kontaktní osobna: Ing. arch. Štěpán Vacík; stepan.vacik@mmp.cz; 466 859 204