Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mlýnský ostrov

Na základě výsledků soutěžního workshopu rozhodla Rada města Pardubice o tom, že zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov bude zadáno ateliéru UNIT architekti, s.r.o.

Mlýnský ostrov je území zřetelně vymezené řekou Chrudimkou, ze severu a východu jej lemuje náhon Halda a Spojilský odpad. Každý kdo vstupuje do této lokality, musí překročit nějaký vodní tok. Jeho ústřední dominantou jsou památkově chráněné Automatické mlýny vybudované v letech 1909 až 1911 podle návrhu Josefa Gočára.  Proto název Mlýnský ostrov, který se začíná pomalu prosazovat.

Mlýnský ostrov má díky své poloze blízko historického centra města a nábřeží Labe a Chrudimky velký potenciál. Město má zájem na tom, aby se pro tuto lokalitu našlo smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo města již před časem o pořízení regulačního plánu, který jasně stanoví principy rozvoje pro toto území.

Zpracovatel regulačního plánu byl vybrán na základě soutěžního workshopu, který proběhl na podzim roku 2016. Porota dopoučila radě města jako zadat zpracování regulačního plánu společnosti UNIT architekti s.r.o. na základě tohoto doporučení 9. 1. 2017 Rada města Pardubice rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu zpracování regulačního plánu „Mlýnský ostrov“ dodavateli UNIT architekti, s. r. o.

Během března 2017 započnou práce na návrhu regulačního plánu pro společné jednání. Odbor hlavního architekta povede do konce června 2017 jednání se zpracovatelem, dotčenými orgány a hlavními aktéry v území s cílem dosáhnout optimální podoby návrhu regulačního plánu.

 

Soutěžní workshop

Cílem soutěžního workshopu bylo najít zpracovatele regulačního plánu pro lokalitu tzv. Mlýnského ostrova.

Regulační plán

Město Pardubice pořizuje regulační plán areálu Automatických mlýnů a jeho okolí, jehož cílem je koordinovat soukromé i veřejné zájmy v území.