Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Koncepční studie veřejných prostranství MPR v Pardubicích

Koncepční studie představuje vizi celku veřejných prostranství městské památkové rezervace a jejího bezprostředního okolí. Je základním východiskem pro postupný a koordinovaný rozvoj řešeného území. Slouží mimo jiné jako podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace dílčích části území tak, aby tyto dílčí zásahy byly v souladu s celkovým směřováním území. Zpracovaná koncepční studie řeší celek veřejných prostranství historického jádra s důrazem na tato témata: povrchové materiály pochozích ploch, dopravní řešení v území, koncepci zeleně, řešení mobiliáře, revizi odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Hlavním motivem zadavatele je zlepšení pobytové kvality prostoru při současném respektování historického kontextu této části města.