Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Porota

Soutěžní porota - ZÁVISLÍ ČLENOVÉ

Martin Charvát - primátor města Pardubic

Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, pracoval jako stavbyvedoucí, posléze na různých manažerských postech v několika stavebních společnostech. Od roku 2011 byl předsedou představenstva Rozvojového fondu Pardubice a.s., který do roku 2014 také řídil. Na post primátora Pardubic byl zvolen v roce 2014.

Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze a autorizovaná inženýrka v pozemních stavbách a statice a dynamice staveb. V letech 1981–1991 pracovala v Průmstavu Pardubice. Od roku 1992 působila jako jednatelka projektové kanceláře, v roce 2004 založila vlastní projekční kancelář. Pozici náměstkyně primátora zastává od listopadu 2014.

Aleš Klose - zastupite l města Pardubic

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaný architekt. Pracoval v ateliérech v Praze a Olomouci, působil na Odboru Koncepce a rozvoje při MMP, od roku 1999 založil vlastní architektonický atelier v Pardubicích.

Jaroslav Menšík - starosta Pardubice I - NÁHRADNÍK

Absolvent Fakulty stavební oboru architektura na ČVUT v Praze. Pracoval ve vývoji a výzkumu Pozemních staveb České Budějovice, později působil na MNV Pardubice. Od roku 1992 podniká jako autorizovaný architekt v oboru projektové činnosti ve výstavbě. V roce 2010 byl zvolen starostou městského obvodu Pardubice I a v roce 2014 tento post obhájil.

Jakub Rychtecký - náměstek primátora pro sport  - NÁHRADNÍK

Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, působil jako trenér mládeže v basketbalu a jako sportovní redaktor. Od roku 2008 se pracovně pohybuje ve veřejné správě. Od roku 2011 působil na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastával funkci vedoucího oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana a tiskového mluvčího. Pozici náměstka primátora zastává od listopadu 2014.

 

 

Soutěžní porota - NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ

Saša Begović

Chorvatský architekt, absolvent Fakulty architektury na Univerzitě v Záhřebu. V roce 1994 spolu s Tatjanou Grozdanić, Markem Dabrovićem a Silvijem Novakem založili studio 3LHD. Projekty 3LHD se pohybují od měřítka rodinných domů přes veřejné stavby až po teoretické koncepty. Věhlas získali díky svému projektu z roku 1997 – Mostu chorvatských válečných veteránů v Rijece – který získal mnoho mezinárodních cen. Oceňované jsou rovněž jejich projekty hotelů a sportovních center. Chorvatsko reprezentovali i na benátském Bienále v roce 2010, stejně jako na Expo 2005 a 2008.

Erik Moederscheim

Holandský architekt, vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Eindhovenu. Už při studiích pracoval v kancelářích Wiela Aretse a NL Architects. V roce 2005 založil s Ruudem Moonenem studio MoederscheimMoonen Architects, ve kterém se zaměřují zejména na veřejné budovy a stavby pro sport, volný čas a kulturu, jak dokazují jejich četné realizace sportovních a komunitních center v domovském Holandsku.

Jitka Ressová

Absolventka VUT v Brně, a to jak Fakulty stavební, tak Fakulty architektury. Od roku 2002 pracuje v architektonicko-designérské kanceláři Ellement, kterou spoluzaložila s Hanou Maršíkovou, Helenou Víškovou a Janem Pavézkou. Jejich realizace se pohybují v rozmezí od urbanistických studií, přes veřejné prostory, komerční objekty až po návrhy rodinných domů, menší i rozsáhlé rekonstrukce, komerční i soukromé interiéry a produktový design. Ellement se sídlem ve Zlíně se dlouhodobě zaměřuje na genius loci svého města a jeho architektonického odkazu; jejich nedávná realizace revitalizace Gahurova prospektu sklízí pozitivní ohlasy nejen u odborné veřejnosti.

Ondřej Teplý

Absolvent Fakulty architektury a umění TU Liberec. Praxi získal jak na Magistrátu města Pardubic, tak v architektonické kanceláři Romana Kouckého. V roce 2009 spolu s kolegy architekty a grafiky založil v Pardubicích studio MIXAGE, zpracovávalo mimo jiné prezentaci pardubického územního plánu. Spolupořádá architektonické přednášky a diskuze, aktivní člen pardubických spolků OFFCITY a Mlýny městu.

Edita Lisecová - NÁHRADNÍK

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Má za sebou více než deset let praxe v architektonické kanceláři Romana Kouckého, kde je spoluautorkou řady realizací veřejného prostranství, studií a projektů celé škály měřítek včetně zkušenosti s územním plánováním. Na Fakultě architektury působí coby asistentka v ateliéru Romana Kouckého a posledních pět let je koordinátorkou magisterského studia.