Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Harmonogram projektu

 • 30. 3. 2014 ZmP doporučilo zpracovat koncepci rozvoje areálu na Dukle
 • 19. 8. 2014 RmP schválila zpracování návrhu koncepce rozvoje areálu
 • 2016 dvoukolová mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh
 • 21. 8. 2017 RmP schválila vítěze studený architekti s.r.o. (Bratislava, Slovenská republika) a 26. 10. 2017 byla podepsána smlouva
 • Projekční práce jsou rozdělené do dvou fází:
  Fáze 1 – zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) na celý areál 
  Fáze 2 – zpracování všech stupňů projektové dokumentace na 1. etapu (atletická hala včetně funkčního zázemí)
 • Únor 2018 zpracování Dopracovaného návrhu stavby
 • Do června 2018 zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí na celý areál
 • Do února 2019 zpracována Dokumentace pro stavební povolení pro 1. etapu (atletická hala)
 • Do prosince 2019 zpracována Dokumentace pro provedení stavby pro 1. etapu
 • Do února 2020 bude vypsána veřejná zakázka na stavbu 1. etapy
 • Do září 2020 začátek fyzické realizace 1. etapy