Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zajímavá místa v okolí Pardubic

Kunětická hora
Hrad Kunětická hora vytváří přirozenou dominantu zdejšího kraje. Hrad byl nepochybně od počátku královský a byl důležitým opěrným bodem ve východních Čechách. Dal si jej postavit na počátku husitských válek hejtman Diviš Bořek z Miletínka, ale jeho monumentalitu mu propůjčily až stavební úpravy podniknuté pány z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. Hradní věž je nejvyšším místem v okolí a nabízí nádherné pohledy od hladin polabských rybníků až do Krkonoš. 

Více informací na: www.hrad-kunetickahora.cz

 

Holice
Město je cílem turistických návštěv zvláště díky zdejší muzejní expozici, věnované známému českému cestovateli dr. Emilu Holubovi, který v 70. a 80. letech 19. století shromáždil mnoho přírodovědného a etnografického materiálu z afrických zemí. 

Více informací na: www.holubovomuzeum.cz

 

Hřebčín Kladruby nad Labem, hřebčín ve Slatiňanech
Kladrubský hřebčín byl vyhlášen Národní kulturní památkou, je proslulý chovem bílých starokladrubských koní. Zámek i hřebčín je veřejnosti přístupný, po dohodě se můžete projet na koni či v kočáře. Slatiňanský hřebčín je přístupný pouze po předchozí telefonické dohodě, chovají se zde černí starokladrubští koně. 

Více informací na: www.nhkladruby.cz

 

Zámek Choltice
Raně barokní zámek s prvky renesance a krásným parkem plným vzácných dřevin byl postaven podle návrhu Lucca di Rossi z Pisy na konci 17. století na místě starší renesanční vodní tvrze, jejíž pozůstatky se dodnes nalézají v severozápadní části zámeckého nádvoří. Dominantu zámeckého nádvoří tvoří kaple sv. Romedia, nejvýznamnější barokní památka v širokém okolí. 

Více informací na: www.zamek-choltice.cz

  

Opatovický kanál
Opatovický kanál, který byl postaven na pokyn Viléma z Pernštejna a byl dokončen roku 1513, je významnou stavebně-technickou památkou. Kanál sloužil především k napájení rybníků, k pohonu mlýnů, několika pil, v 18. století poháněl papírnu v Semíně a potom v Opatovicích, ve 20. století u mlýnů několik vodních elektráren. Umělý tok tohoto nadregionálního biokoridoru zcela zapadá do polabské krajiny. Ve  střední části tvoří četné meandry, břehy jsou lemovány vzrostlými duby. Jeho délka je 32,6 km. Podél kanálu vedou tři cyklotrasy.