Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické zajímavosti 20. století

V Pardubicích lze nalézt množství staveb od význačných architektů 20. století. Náměstí republiky je přímo jejich skanzenem. Průčelí je tvořeno divadlem Antonína Balšánka, vystavěno bylo v letech 1906 až 1909. Vedle Zelené brány byla v letech 1914 až 1917 postavena budova Městské spořitelny, dnes Turistické infomační centrum, od Františka Roitha. 

Podle projektu Josefa Gočára byla po druhé straně Zelené brány postavena v letech 1924 až 1925 Anglobanka, dnes Komerční banka. Gočárovým dílem je i bývalý hotel, dnes Obchodní centrum Grand na druhé straně náměstí. Zprovozněn byl  v roce 1931. 

Na rohu náměstí u divadla stojí budova Okresního úřadu, někdejší generální ředitelství pošt a telegrafů z roku 1925. Jejím autorem je architekt Ladislav Machoň, který budovou reálky a bytovými domy vtiskl podobu celému Smetanovu náměstí. Je rovněž autorem hlavní pošty a pasáže na třídě Míru.


Závěr náměstí Republiky směrem k zámku tvoří bývalé průmyslové muzeum architekta Karla Řepy z roku 1931, dnes potravinářská škola. Řepa ve městě projektoval řadu staveb. Vyvrcholením jeho díla se stalo hlavní pardubické nádraží, které projektoval spolu s Josefem Dandou. Bylo otevřeno v roce 1958. 


K unikátním stavbám patří mlýny Josefa Gočára na pravém břehu Chrudimky. Zakladatelem automatického mlýnu, poháněného elektřinou z nedaleké hydroelektrárny, byla rodina Winternitzů. Později dále stavebně upravovaný mlýn je ukázkou uplatnění kvalitní moderní architektury u výrobního objektu.
Nepřehlédnutelnou stavbou je budova ČSOB pojišťovny architekta Soběslava Macasekterá byla otevřena v posledním roce 20. století. Mezi výrazné stavby posledních let patří také polyfunkční budova Magnum na třídě Míru, stojící na místě slavného hotelu Veselka.


 

Neméně zajímavou stavbou je i budova pardubického rondokubistického krematoria. Stěžejní dílo architekta Pavla Janáka a malíře a výtvarníka Františka Kysely bylo dokončeno v roce 1923 a stalo se vůbec prvním krematoriem v Českých zemích. Pardubické krematorium jsme mohli spatřit ve známém filmu Spalovač mrtvol a je národní kulturní památkou.