Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Uživatelé drog

Laxus, o. s.
Název služby Centrum drogových služeb ve vězení
Cílová skupina Osoby, které se aktuálně nacházejí ve výkonu vazby nebo výkonu trestu a měly nebo mají ve svém životě problém s drogou, byly odsouzeni za trestný čin související s drogami nebo spáchaný pod vlivem drog a pro jejich rodiny či osoby blízké. V oblasti vzdě
Adresa Nerudova 1361, 500 02 Hradec Králové 2
E-mail dsv@laxus.cz
Telefon -
Mobil 777 033 618
WWW http://www.laxus.cz
Laxus, o. s.
Název služby Terénní programy Laxus Pardubický kraj
Cílová skupina Osoby užívající návykové látky a osoby jim blízké
Adresa Milheimova 827, 530 02 Pardubice
E-mail teren.pardubice@laxus.cz
Telefon -
Mobil 774 626 301, 774 626 302, 608 626 303
WWW http://www.laxus.cz
Laxus, o. s.
Název služby Kontaktní centrum Laxus Pardubice
Cílová skupina Osoby užívající návykové látky a osoby jim blízké
Adresa Češkova 2701, 530 02 Pardubice
E-mail kacko.pardubice@laxus.cz
Telefon 466 265 207
Mobil 734 316 539
WWW http://www.laxus.cz
Laxus, o. s.
Název služby Ambulantní centrum Laxus Pardubice
Cílová skupina Osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek
Adresa J. Palacha 1552, 530 02 Pardubice
E-mail ambulance.pardubice@laxus.cz
Telefon 466 265 729
Mobil -
WWW http://www.laxus.cz