Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Uživatelé drog

Laxus, o. s.
Název služby Centrum drogových služeb ve vězení
Cílová skupina Osoby, které se aktuálně nacházejí ve výkonu vazby nebo výkonu trestu a měly nebo mají ve svém životě problém s drogou, byly odsouzeni za trestný čin související s drogami nebo spáchaný pod vlivem drog a pro jejich rodiny či osoby blízké. V oblasti vzdě
Adresa Nerudova 1361, 500 02 Hradec Králové 2
E-mail dsv@laxus.cz
Telefon -
Mobil 777 033 618
WWW www.laxus.cz
Laxus, o. s.
Název služby Terénní programy Laxus Pardubický kraj
Cílová skupina Osoby užívající návykové látky a osoby jim blízké
Adresa Milheimova 827, 530 02 Pardubice
E-mail teren.pardubice@laxus.cz
Telefon -
Mobil 774 626 301, 774 626 302, 608 626 303
WWW www.laxus.cz
Laxus, o. s.
Název služby Kontaktní centrum Laxus Pardubice
Cílová skupina Osoby užívající návykové látky a osoby jim blízké
Adresa Češkova 2701, 530 02 Pardubice
E-mail kacko.pardubice@laxus.cz
Telefon 466 265 207
Mobil 734 316 539
WWW www.laxus.cz
Laxus, o. s.
Název služby Ambulantní centrum Laxus Pardubice
Cílová skupina Osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek
Adresa J. Palacha 1552, 530 02 Pardubice
E-mail ambulance.pardubice@laxus.cz
Telefon 466 265 729
Mobil -
WWW www.laxus.cz