Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřady a instituce - obecně

Úřad městského obvodu Pardubice V
Název služby
Cílová skupina
Adresa Češkova 22, 530 02 Pardubice
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_5.html
Magistrát města Pardubic
Název služby
Cílová skupina
Adresa Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
WWW www.pardubice.eu
Úřad městského obvodu Pardubice 1
Název služby
Cílová skupina
Adresa U Divadla 828, 530 02 Pardubice
WWW www.umo1.cz
Úřad městského obvodu Pardubice II
Název služby
Cílová skupina
Adresa Chemiků 128, 530 09 Pardubice
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo2.html
Úřad městského obvodu Pardubice III
Název služby
Cílová skupina
Adresa Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_3.html
Úřad městského obvodu Pardubice IV
Název služby
Cílová skupina
Adresa Bokova 315, 530 03 Pardubice
WWW www.pardubice4.cz/
Krajský úřad Pardubického kraje
Název služby
Cílová skupina
Adresa Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
WWW www.pardubickykraj.cz
Úřad městského obvodu Pardubice VII
Název služby
Cílová skupina
Adresa Gen. Svobodvy 198, 533 51 Pardubice
WWW www.pardubice7.cz/cs/
Úřad městského obvodu Pardubice VIII - Hostovice
Název služby
Cílová skupina
Adresa Hostovice 20, 530 02 Pardubice
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_8.html
Úřad práce v Pardubicích
Název služby
Cílová skupina
Adresa Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
WWW portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info
Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
Název služby
Cílová skupina Senioři Osoby se zdravotním postižením Osoby s jiným zdravotním postižením
Adresa U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice
WWW www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/
Okresní soud v Pardubicích
Název služby
Cílová skupina
Adresa Na Třísle 118, 530 95 Pardubice
WWW portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=168&o=158&k=1619
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Název služby
Cílová skupina
Adresa Kostnická 865, 530 06 Pardubice
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_6.html
Policie ČR - pobočka Pardubice - Zelené předměstí
Název služby
Cílová skupina
Adresa Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice
WWW www.policie.cz
Městská policie Pardubice
Název služby
Cílová skupina
Adresa Pernerova 443, 530 01 Pardubice
WWW www.mppardubice.cz/index.html
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Název služby
Cílová skupina
Adresa Teplého1526, 530 02 Pardubice
WWW www.hzspa.cz
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Název služby
Cílová skupina
Adresa Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
WWW www.zzspak.cz
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Název služby
Cílová skupina
Adresa Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice
WWW www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=GEN:UVOD&PRARESKOD=606