Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ubytování

SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené)
Adresa Na Spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice
E-mail madz@skp-centrum.cz
Telefon 464 629 409
Mobil 777 765 849
WWW www.skp-centrum.cz
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Dům na půli cesty
Cílová skupina   Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené) Mládež  
Adresa Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
E-mail dpc.info@skp-centrum.cz
Telefon 464 629 612
Mobil 774 658 590
WWW www.skp-centrum.cz