Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Náhradní rodinná péče, ústavní a ochranná výchova

AMALTHEA, o. s.
Název služby
Cílová skupina Rodiny s dětmi
Adresa Městský park 274, 537 01 Chrudim
E-mail amalthea@amalthea.pardubice.cz
Telefon 466 302 058
Mobil 776 752 805; 774 652 805
WWW www.amalthea.pardubice.cz
Dětský domov Holice
Název služby
Cílová skupina Děti a mládež
Adresa Husova 623, 534 01 Holice v Čechách
E-mail domov@holice.cz
Telefon 466 682 120
Mobil -
WWW www.holice.cz/domov
Dětský domov Pardubice
Název služby
Cílová skupina Děti a mládež
Adresa Ke Tvrzi 235, 530 03 Pardubice
E-mail detskydomov.pce@quick.cz
Telefon 466 611 470
Mobil -
WWW www.ddpardubice.cz
Fond ohrožených dětí
Název služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek Pardubice
Cílová skupina Děti ve věku 0 - 18 let
Adresa Nerudova 880, Pardubice
E-mail klokanek.pardubice@fod.cz
Telefon 466 530 981 - Klokánek Pardubice
Mobil 724 667 629
WWW www.fodpardubice.cz
Magistrát města Pardubic - odbor sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany dětí
Název služby Náhradní rodinná péče
Cílová skupina Rodiny s dětmi
Adresa U Divadla 828, 530 02 Pardubice
E-mail petra.simkova@mmp.cz; stanislava.sisrova@mmp.cz
Telefon 466 859 202/636
Mobil
WWW www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/odbory-magistratu/osv/ospod.html