Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zvyšování samostatnosti a dovednosti

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Název služby Osobní asistence
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením
Adresa Komenského 432, 530 03 Pardubice
E-mail svitani@svitani.cz
Telefon 466 049 911
Mobil 736 753 651
WWW www.svitani.cz
o. s. Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník
Název služby Sociální rehabilitace - chráněná kavárna
Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním
Adresa Mladých 325, 530 09 Pardubice
E-mail irena.kubickova@pdz.cz; artem.vartanian@pdz.cz
Telefon
Mobil 734 253 877, 602 606 880
WWW www.pdz.cz/socialni-sluzby.html
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích
Název služby Poskytování služby sociální prevence raná péče
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby s pohybovým postižením Osoby s mentálním postižením
Adresa Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
E-mail stredisko@ranapece-pce.cz
Telefon 466 641 022
Mobil 736 512 613 - 616
WWW www.ranapece-pce.cz