Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Trávení volného času

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Název služby Alternativní aktivity pro rodiny se sluchově postiženými dětmi, sociálně aktivizační služby
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby se sluchovým postižením Osoby s kombinovaným postižením
Adresa Hábova 1571, 155 00, Praha 5
WWW www.frpsp.cz
-
-
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích
Název služby Alternativní aktivity pro rodiny dětí se zdravotním postižením
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby s pohybovým postižením Osoby s mentálním postižením
Adresa Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
WWW www.ranapece-pce.cz
Simona Alžběta Kozubková
Název služby Pečovatelská a asistenční služba
Cílová skupina Senioři Osoby se zdravotním postižením
Adresa Čs.Armády 2309, 530 02 Pardubice
WWW -
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
Název služby Sociálně aktivizační služby
Cílová skupina Osoby se zrakovým postižením
Adresa nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
WWW www.tcpce.cz
CEDR Pardubice o.p.s.
Název služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně postižené
Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním
Adresa Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
WWW www.cedrops.cz
Rodinné Integrační Centrum o.s.
Název služby Canisterapie aneb aktivity se psem, Hiporehabilitace aneb rehabilitace za pomoci koně, Klub rodičů s dětmi se zdravotním postižením, Orofaciální regulační terapie, Alternativní logopedická cvičení, Doprovázení a péče o děti se zdravotním postižením a dětí
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Rodiny s dětmi
Adresa Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
WWW www.ric.cz