Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Trávení volného času

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Název služby Alternativní aktivity pro rodiny se sluchově postiženými dětmi, sociálně aktivizační služby
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby se sluchovým postižením Osoby s kombinovaným postižením
Adresa Hábova 1571, 155 00, Praha 5
E-mail frpsp@frpsp.cz
Telefon 235 517 691
Mobil -
WWW www.frpsp.cz
-
-
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích
Název služby Alternativní aktivity pro rodiny dětí se zdravotním postižením
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby s pohybovým postižením Osoby s mentálním postižením
Adresa Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
E-mail sdruzeni@ranapece-pce.cz
Telefon 466 641 022
Mobil 736 512 613 - 616
WWW www.ranapece-pce.cz
Simona Alžběta Kozubková
Název služby Pečovatelská a asistenční služba
Cílová skupina Senioři Osoby se zdravotním postižením
Adresa Čs.Armády 2309, 530 02 Pardubice
E-mail hla.si@seznam.cz
Telefon -
Mobil 776 060 473
WWW -
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
Název služby Sociálně aktivizační služby
Cílová skupina Osoby se zrakovým postižením
Adresa nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
E-mail pardubice@tyflocentrum.cz
Telefon 466 500 615
Mobil 774 415 173
WWW www.tcpce.cz
CEDR Pardubice o.p.s.
Název služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně postižené
Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním
Adresa Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
E-mail cedr@cedrops.cz
Telefon 464646373
Mobil 739285728
WWW www.cedrops.cz
Rodinné Integrační Centrum o.s.
Název služby Canisterapie aneb aktivity se psem, Hiporehabilitace aneb rehabilitace za pomoci koně, Klub rodičů s dětmi se zdravotním postižením, Orofaciální regulační terapie, Alternativní logopedická cvičení, Doprovázení a péče o děti se zdravotním postižením a dětí
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Rodiny s dětmi
Adresa Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
E-mail info@ric.cz
Telefon -
Mobil 739 025 071, 733 158 340, 720 520 521
WWW www.ric.cz