Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Děti a mládež se zdravotním postižením

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Středisko rané péče Tamtam
Název služby Poskytování služby rané péče
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby se sluchovým postižením Osoby s kombinovaným postižením
Adresa Hábova 1571, 155 00 Praha 5
WWW www.frpsp.cz
Rodinné Integrační Centrum o.s.
Název služby Canisterapie aneb aktivity se psem, Hiporehabilitace aneb rehabilitace za pomoci koně, Klub rodičů s dětmi se zdravotním postižením, Orofaciální regulační terapie, Alternativní logopedická cvičení, Doprovázení a péče o děti se zdravotním postižením a dětí
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Rodiny s dětmi
Adresa Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
WWW www.ric.cz
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích
Název služby Alternativní aktivity pro rodiny dětí se zdravotním postižením
Cílová skupina Rodiny s dětmi Osoby s pohybovým postižením Osoby s mentálním postižením
Adresa Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
WWW www.ranapece-pce.cz
PROZRAK (občanské sdružení)
Název služby Screening zrakových vad u dětí předškolního věku v Pardubicích
Cílová skupina Osoby se zrakovým postižením
Adresa -
WWW -