Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Asistenční služby (asistence, doprovody, tlumočení apod.)

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Název služby Osobní asistence
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením
Adresa K Blahobytu 727, 530 02 Pardubice
WWW www.czp-pk.cz
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Název služby Osobní asistence
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením
Adresa Komenského 432, 530 03 Pardubice
WWW www.svitani.cz
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
Název služby Průvodcovské a předčitatelské služby
Cílová skupina Osoby se zrakovým postižením
Adresa nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
WWW www.tcpce.cz
Hewer - občanské sdružení
Název služby Terénní služby a osobní asistence v Pardubicích
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením
Adresa Labská 377, 530 02 Pardubice
WWW www.pecovatel.cz
Oblastní charita Pardubice
Název služby Charitní služba osobní asistence na Pardubicku
Cílová skupina Senioři Rodiny s dětmi Osoby se zdravotním postižením
Adresa V Ráji 732, 530 02 Pardubice
WWW www.charitapardubice.cz
Česká abilympijská asociace, o.s.
Název služby Osobní asistence
Cílová skupina Osoby s pohybovým postižením Osoby s mentálním postižením Osoby s jiným zdravotním postižením
Adresa Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
WWW www.caacz.cz
Simona Alžběta Kozubková
Název služby Pečovatelská a asistenční služba
Cílová skupina
Adresa Čs.Armády 2309, 530 02 Pardubice
WWW -