Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stravování, hygiena a zázemí během dne

SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Noclehárna
Cílová skupina Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené)
Adresa Milheimova 694, 530 02 Pardubice
E-mail adm@skp-centrum.cz
Telefon 466 632 266
Mobil 773 099 585
WWW www.skp-centrum.cz
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Nízkoprahové denní centrum
Cílová skupina Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené)
Adresa Milheimova 964, 530 02 Pardubice
E-mail adm@skp-centrum.cz
Telefon 466 632 266
Mobil 773 099 585
WWW www.skp-centrum.cz
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Městský azylový dům pro žeby a matky s dětmi - Krizová pomoc
Cílová skupina Osoby v obtížné životní situaci, osoby v krizi
Adresa Na Spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice
E-mail madz@skp-centrum.cz
Telefon 464 620 409
Mobil 777 765 849
WWW www.skp-centrum.cz
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Dům na půli cesty
Cílová skupina Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené) Mládež
Adresa Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
E-mail dpc.info@skp-centrum.cz
Telefon 464 629 612
Mobil 774 658 590
WWW www.skp-centrum.cz