Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odborné poradenství, terénní sociální práce

Romodrom, o. s.
Název služby Vězeňský program Pardubice
Cílová skupina Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) ve věznici Pardubice Osoby po ukončení VTOS s místem trvalého bydliště v Pardubickém kraji
Adresa Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
WWW www.romodrom.cz
Darjav
Název služby Terénní programy
Cílová skupina Příslušníci národnostních a etnických menšin Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené) Rodiny s dětmi
Adresa Husova 1119, 530 03 Pardubice
WWW www.darjav.webgarden.cz
Darjav
Název služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Cílová skupina Příslušníci národnostních a etnických menšin Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené) Rodiny s dětmi
Adresa Husova 1119, 530 03 Pardubice
WWW www.darjav.webgarden.cz
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Přechodné zaměstnání
Cílová skupina Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené)
Adresa Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
WWW www.skp-centrum.cz
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Název služby Nízkoprahové denní centrum - terénní programy
Cílová skupina Osoby bez přístřeší nebo osoby sociálně vyloučené (sociálním vyloučením ohrožené)
Adresa Milheimova 694, 530 02 Pardubice
WWW www.skp-centrum.cz