Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

12b výzva

Řídící výbor IPRM sídliště Dukla a Višňovka vyhlašuje 12b výzvu k předkládání projektů v rámci 5.2.b bytové domy. Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 26 887 536,- Kč celkových způsobilých nákladů, kdy výše dotace z ERDF + SR je 10 755 015,- Kč. Žádosti je možné podávat do 28.6.2013 12 hodin  na podatelnu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.

Výzva je ukončena.

Doporučené projekty k podpoře na základě usnesení RmP č. 4870/2013 ze dne 23.7.2013.