Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výzvy pro předkládání projektů

BYTOVÉ DOMY(5.2.b)

Financovány budou rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat zejména:

 • zateplení odvodového pláště domu, zateplení vnitřních konstrukcí
 • práce k odstranění statických poruch nosných kontrukcí a konstrukčních nebo funkčních vad domu
 • sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • rekonstrukce technického vybavení domů (otopná soustava, rozvod tepla, plynu, vody, vzduchotechniky, výtahy)
 • výměna či modernizace lodžíí, balkonů včetně zábradlí
 • zajištění moderního sociálního bydlení

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (5.2.a)

Projekty realizované v zoně IPRM mohou zahrnovat tyto aktivity:

 • úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadby zeleně, zvášení podílu nezpevněných travnatých ploch
 • parkové úpravy vč. pořízení a obnovy městského mobiliáře
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, proihlukové stěny
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury (odvodnění, veřejné osvětlení, kabelové vedení)
 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních plochvč. úprav a zřizování dětských hřišť