Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

II. výzva projektových záměrů intervence 5.2.b

Aktualizace databáze + nově přihlášení

Město Pardubice má na základě I. výzvy vytvořenu databázi projektových záměrů v rámci zamýšlené interventce 5.2.b IPRM IOP. V databázi evidujeme cca 100 projektových záměrů na regeneraci bytového domu jednotlivých vlastníků bytových domů.

Příprava a zpracování IPRM dále postupuje - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo pro města od 20 000 obyvatel výzvu k podávání žádostí o schválení IPRM. V souvislosti s touto výzvou byl zveřejněn proces přípravy jednotlivých projektů a podmínky pro jednotlivé žadatele z řad vlastníků bytových domů. Jednou z těchto podmínek podání IPRM IOP je doložení Přílohy č.11 - Projektový list (popis jednotlivých projektů), proto město vyhlašuje II. kolo výzvy. 

Jedná se o obdobnou verzi Vámi již odevzdaného projektového záměru (forma a body této přílohy - projektového listu jsou požadovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR).   

Pokud Váš záměr regenerace bytového domu s možností získání dotace z fondů Evropské unie trvá, žádáme Vás o opětovné vyplnění formuláře a zaslaní zpět v tištěnné podobě a na e-mailovou adresu: pardubice.eu@mmp.cz

Vyplnění projektového listu nesupluje oficiální podání žádosti o dotaci, jedná se pouze o doplnění a aktualizaci absorpční kapacity vlastníků bytových domů pro potřeby města.