Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sídliště Dukla a Višňovka

Integrovaný plán rozvoje města realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu

Město Pardubice má uzavřenou "Dohodu o zabezpečení a realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka" (dále jen "IPRM") v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen "IOP").

Celkové způsobilé výdaje IPRM jsou 10 482 tis. EUR, kdy 50% tvoří výdaje na věřejná prostranství a 50% výdaje na regeneraci bytových domů. Z Evropského fondu regionálního rozvoje "dále jen ERDF" bude poskytnuta na realizaci IPRM částka do výše 6 237 014 EUR a státní rozpočet poskytne kofinancování projektů regenerace bytových domů v poměru 15:85 k ERDF.

Cílem IPRM je zvýšení kvality života a vytvoření podmínek pro stabilizaci socioekonomické struktury obyvatelstva pardubického sídliště prostřednictvím revitalizace prostředí, regenerace bytových domů a navazujících aktivit.

 

Aktualní stav IPRM k 31.12.2011 - Roční monitorovací zpráva IPRM schválená ZmP dne 6.3.2012

LogaKONTAKT:

Ing. Petra Harišová - manažer IPRM "sídliště Dukla a Višňovka"
Magistrát města Pardubic
ekonomický odbor
oddělení správy dotací a projektů

tel.: (+420) 466 859 444
e-mail: petra.harisova@mmp.cz