Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Priority a opatření

Opatření jsou skupiny aktivit směřující k dosažení jednoho z cílů IPRM. Jednotlivá opatření a jejich aktivity naplňují cíle a strategii řešení IPRM. Navržená opatření vycházejí ze socioekonomické analýzy zóny a navazují na jednotlivé body ze SWOT analýzy: 

Prioritní oblastOpatření IPRMAktivity IPRMRozvíjená oblast
ROP SV / TOP)

1. Přitažlivá města

1.1. Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města

1.1.1. Regenerace a revitalizace klidových zón ve středu města (městských parků)

ROP SV 2.1.

 

1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času

1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport

ROP SV 2.1.

2. Sociální integrace

2.1. Zvýšení kvality sociálních služeb

2.1.1. Rozvoj infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí

ROP SV 2.1.

3. Ekonomický rozvoj

3.1. Posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě

3.1.1. Vybudování centra excelence

OP VaVpI 1.1.

 

3.2. Rozšíření nabídky a zvýšení kvality univerzitního vzdělávání pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi

3.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro univerzitní vzdělávání

OP VaVpI 4.1.

 

 

3.2.2. Zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání

OP VpK 2.2.

 

 

3.2.3. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a rozvoj partnerství

OP VpK 2.3.

OP VpK 2.4.