Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Hranice zóny

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" je koncipován jako zónový integrovaný plán, tzn. zaměřený na vybranou geograficky vymezenou část města – zónu. 

Integrovaný plán je tedy podle kritérií „Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM“ ze srpna 2007, v upraveném znění z června 2008, zpracován jako plán pro vymezenou centrální část – střed města splňující vybraná kritéria pro výběr území s vysokým potenciálem růstu (viz výše uvedený Metodický pokyn kapitola 1.4.2 ad 1) c).

Grafické zakreslení hranic zóny:

Textový popis hranic zóny IPRM "Přitažlivé město" je uveden v dokumentu IPRM "Přitažlivé město".