Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Integrovaný plán rozvoje města

Statutární město Pardubice realizuje dva integrované plány rozvoje, které  byly zpracovány na programovací  období 2007 - 2013 a které umožní realizovat rozvojové aktivity města za spolufinancování prostředky Evropské unie:

 

Přitažlivé město

Integrovaný plán rozvoje města realizovaný v rámci Regionálního operačního programu

Sídliště Dukla a Višňovka

Integrovaný plán rozvoje města realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu


Existence integrovaných plánů rozvoje je pro Statutární město Pardubice nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 2.1 a z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory 5.2.