Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Státní občanství, zelená karta

Udělení státního občanství ČR 

Co s sebou (náležitosti, doklady):

  1.  rodný list (nebo rodný a křestní list)
  2. oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství)
  3. popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela (manželky)
  4. doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde své dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který vydává Ministerstvo vnitra!
  5. výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců, jde-li o žadatele staršího 15 let
  6. životopis


Formuláře 
Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky (předepsaný tiskopis, který žadatel obdrží a vyplní na úřadu příslušném k podání žádosti)

Právní úprava
•     Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů

Plné texty zákonů naleznete na portálu veřejné správy

Podrobné informace pro žadatele o ZELENOU KARTU.