Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2021

Tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubic za rok 2021 se uskuteční 26. ledna 2022 v Kulturním domě Hronovická. V současné době probíhá sběr nominací, které můžete zasílat až do 20. prosince 2021.

Statutární město Pardubice ve spolupráci s Pardubickou sportovní organizací připravují tradiční vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců Pardubicka“ v naději, že i přes zvyšující se omezení a nejistotu, se bude tato akce moci uskutečnit standartním způsobem v kulturním domě Hronovická.

Pořadatelé věří, že i ve velmi nestandartním roce 2021 bylo dosaženo kvalitních výsledků a hodnotných sportovních úspěchů, které stojí za to připomenout, proto vyhlašují následující kritéria pro předkládání návrhů (nominací) na ocenění:

Základní podmínkou nominace je členství navrhovaného jednotlivce či kolektivu ve sportovní organizaci (spolku) zabývajícím se sportovními aktivitami, jehož sídlo je na území pardubického regionu (okresu).

 

Nominovat lze do následujících kategorií:

Jednotlivci:        

- mládež (dorost a junioři)

- dospělí

- zdravotně handicapovaní sportovci

- trenéři (cvičitelé)

 

Kolektivy:           

- mládež (dorost a junioři)

- dospělí

- handicapovaní

 

Dále mohou být udělena zvláštní ocenění:

mimořádný výkon v kategorii žactva, dorostu (juniorů) a dospělých (seniorů)

síň slávy (mimořádné zásluhy o tělovýchovu a sport v kategorii sportovec, trenér/cvičitel nebo funkcionář)

 

Návrhy se předkládají za sportovní výsledky dosažené v roce 2021 v prestižních soutěžích:

- za přední místa na mistrovství světa, světovém poháru, mistrovství Evropy, evropském poháru a v dalších soutěžích světové a evropské úrovně

- za medailová umístění na mistrovství ČR

 

Návrhy (nominace) můžete předložit písemně s uvedením následujících údajů:

-          jméno a příjmení navrhovaného sportovce / navrhovaný kolektiv

-          datum narození navrhovaného

-          název TJ/SK apod., které je navrhovaný členem

-          e-mailový a telefonní kontakt navrhovaného

-          nejvýznamnější výsledky dosažené v roce 2021

-          u trenérů (cvičitelů) výsledky jejich svěřenců

 

Návrhy (nominace) zasílejte e-mailem na adresu ondrej.menyhart@mmp.cz, případné dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 466 859 513.


Uzávěrka nominací je 20. prosince 2021