Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2020

Statutární město Pardubice ve spolupráci s Pardubickou sportovní organizací připravují tradiční vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2020“ v naději, že i přes veškerá současná omezení a nejistotu se bude tato akce moci uskutečnit a bude možné ocenit kvalitní výsledky a hodnotné sportovní úspěchy, kterých bylo ve velmi nestandartním roce 2020 dosaženo.

Nominovat své zástupce můžete i Vy na základě níže popsaných podmínek.

 

Základní podmínkou pro nominaci je členství navrhovaného jednotlivce či kolektivu ve sportovní organizaci (spolku) zabývajícím se sportovními aktivitami, jehož sídlo je na území pardubického regionu (okresu).

Vyhlašované kategorie nejúspěšnějších sportovců:

jednotlivci:

  • mládež (dorost a junioři),
 • dospělí,
 • zdravotně handicapovaní sportovci,
 • trenéři (cvičitelé),

kolektivy:

 • mládež (dorost a junioři),
 • dospělí.

Kromě výše uvedených kategorií mohou být oceněny:

 • síň slávy (mimořádné zásluhy o tělovýchovu a sport v kategorii sportovec, trenér/cvičitel nebo funkcionář) a
 • mimořádné výkony v kategorii žactva, dorostu (juniorů) a dospělých (seniorů).

Návrhy se předkládají za dosažené sportovní výsledky v roce 2020 v prestižních soutěžích, a to:

 • za kvalitní umístění na mistrovství světa, světovém poháru, mistrovství Evropy, evropském poháru a v dalších soutěžích světové a evropské úrovně,,
 • za medailová umístění na mistrovství ČR.

Návrhy dle uvedených kriterií se předkládají písemně s uvedením všech následujících údajů (pro nominaci je možné využít níže přiloženy formulář):

 • jméno a příjmení navrhovaného sportovce / navrhovaný kolektiv,
 • datum narození navrhovaného,
 • TJ, SK apod., kterého je navrhovaný členem,
 • e-mailový a telefonní kontakt navrhovaného,
 • nejvýznamnější výsledky dosažené v roce 2020,
 • u trenérů (cvičitelů) výsledky jejich svěřenců.

Termín a místo pro doručení nominací:

 • Uzávěrka předkládaných návrhů je 5. 1. 2021.
 • Návrhy doručte e-mailem na adresu Ondrej.Kopecky@mmp.cz .


Upozorňujeme, že osobní údaje nominovaného podléhají Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a je nutné si zajistit souhlas s poskytnutím těchto údajů.

Statutární město Pardubice, jakožto pořadatel vyhlášení „Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2020" je povinen zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a využije je pouze pro potřeby uspořádání tohoto vyhlášení.