Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2018

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2018 proběhne 28.1.2019 v KD Hronovická od 18 hodin. Nominovat sportovce k posouzení jejich úspěchů lze do 14.12.2018, a to v souladu s podmínkami uvedenými na tomto odkazu.

Statutární město Pardubice ve spolupráci s Pardubickou sportovní organizací připravují tradiční vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2018", které se uskuteční 28.1.2019 od 18 hodin v KD Hronovická.

Nominovat své zástupce můžete i Vy na základě níže popsaných podmínek.

Základní podmínkou pro nominaci je členství navrhovaného jednotlivce či kolektivu ve sportovní organizaci (spolku) zabývajícím se sportovními aktivitami, jehož sídlo je na území pardubického regionu (okresu).

Vyhlašované kategorie nejúspěšnějších sportovců:

jednotlivci:

  • dorost (junioři)
 • dospělí
 • zdravotně postižení
 • trenéři, cvičitelé
 • síň slávy (mimořádné zásluhy o tělovýchovu a sport v kategorii sportovec, trenér/cvičitel a funkcionář)

kolektivy:

 • dorost (junioři)
 • dospělí

Kromě výše uvedených kategorií mohou být oceněny:

 • mimořádné výkony v kategorii žactva, dorostu (juniorů) a dospělých (seniorů)

Návrhy se předkládají za dosažené sportovní výsledky v roce 2018 v prestižních soutěžích, a to:

 • za přední místa na MS, SP, ME, EP a v dalších soutěžích světové a evropské úrovně,
 • za získání titulu MČR u jednotlivců a u kolektivů za medailová místa MČR.

Návrhy dle uvedených kriterií se předkládají písemně s uvedením všech následujících údajů:

 • jméno a příjmení navrhovaného,
 • datum narození navrhovaného,
 • TJ, SK apod., kterého je navrhovaný členem,
 • e-mailový a telefonní kontakt na navrhovaného,
 • dosažené výsledky navrhovaného,
 • u trenérů (cvičitelů) výsledky jejich svěřenců.

Termín a místo pro doručení nominací:

 • Uzávěrka předkládaných návrhů je 14. 12. 2018.
 • Návrhy doručte e-mailem na adresu Kazimir.Svoboda@mmp.cz  nebo poštou na adresu Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 PARDUBICE.
 • Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 466 859 473.