Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chodník slávy pardubického sportu

Chodník slávy pardubického sportu lze nalézt před pardubickou hokejovou arénou, kde jsou na žulových dlaždicích prezentovány osobnosti z řad sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů, kteří byli v průběhu let uvedeni do Síně slávy pardubického sportu při tradičním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za daný rok. Každá dlaždice nese jméno, piktogram znároňující sportovní disciplínu dané osobnosti a rok narození. Každoročně jsou do Síně slávy pardubického sportu uváděny nové osobnosti, takže i chodník slávy se bude nadále rozšiřovat. Projekt vznikl za podpory Pardubického kraje a Rozvojového fondu Pardubice a. s.

Osobnosti Chodníku slávy

Mezi osobnostmi Chodníku slávy pardubického sportu jsou zařazeni sportovci, trenéři a funkcionáři, kteří byli v průběhu let uvedeni do Síně slávy pardubického sportu při tradičním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za daný rok. Zároveň je mezi osobnosti zařazeno i 10 nejvýznamnějších sportovních osobností 20. století města Pardubic.

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2016

Oceněno bylo celkem 24 jednotlivců, 7 družstev a ceny si odneslo také 6 trenérů. V jednotlivých kategoriích není určováno konečné pořadí. Nových členů se dočkala i Síň slávy Pardubického sportu, do které přibyli vynikající hokejový hráč a trenér Zdeněk Uher a trenér Luboš Bulušek, který se podílel na jediném titulu pardubických basketbalistů v historii. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také náměstci primátora Jakub Rychtecký s Jiřím Rozinkem a dorazila i náměstkyně ministryně školství pro sport Simona Kratochvílová.