Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Whistleblowing

Podávání oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Oznámení lze podat
  1. ústně v budově Pernštýnské nám. 1, Pardubice, v kanceláři č. A229, eventuálně v kanceláři č. A129. 
    O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
  2. písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ - pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“.
  3. telefonicky, na telefonním čísle 604 770 514 nebo 604 770 523. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
  4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz