Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Statut města

Členění města do městských obvodů, orgány města a některých obvodů, majetek svěřený městským obvodům, kompetence městských obvodů v samostatné a přenesené působnosti.

Úplný název:
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává STATUT MĚSTA PARDUBIC

Číslo: 12/2016
Účinnost od: 1. 1. 2017