Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Poplatek za komunální odpad

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za odpad.

Úplný název:
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Číslo: 8/2018
Účinnost od: 1.1.2019