Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejná podpora - dotace a granty

Informace příjemcům veřejné podpory poskytované v režimu de minimis

Pardubičtí tahouni
Název Typ Velikost
Pravidla Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro období 2018 – 2020 PDF 668 kB
Pravidla pro poskytování grantů z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro období 2016 - 2017 PDF 337 kB
Dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni - dotace na období 2016 - 2017 XLSX 14 kB
Program podpory bezbariérovosti (dále používána zkratka PPB)
Název Typ Velikost
Pravidla pro poskytování dotací z PPB - rok 2018 PDF 99 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 582 kB
Formulář vyúčtování dotace 2018 XLSX 50 kB
Přehled příjemců dotací z PPB - rok 2018 PDF 24 kB
Přehled příjemců dotací z PPB - rok 2017 PDF 22 kB
Přehled příjemců dotací z PPB - rok 2015 PDF 21 kB
Přehled příjemců dotací z PPB - rok 2014 PDF 57 kB
Program podpory cestovního ruchu (dále používána zkratka PPCR)
Název Typ Velikost
Pravidla pro poskytování dotací z PPCR v roce 2018 PDF 112 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 582 kB
Formulář vyúčtování dotace 2018 XLSX 50 kB
Přehled příjemců dotací z PPCR v roce 2018 PDF 37 kB
Přehled příjemců dotací z PPCR v roce 2017 PDF 26 kB
Přehled příjemců dotací z PPCR v roce 2015 PDF 34 kB
Přehled příjemců dotací z PPCR v roce 2014 PDF 58 kB
Přehled příjemců dotací z PPCR v roce 2013 PDF 53 kB
Přehled příjemců dotací z PPCR v roce 2012 PDF 66 kB
Program podpory ekologické výchovy a osvěty
Název Typ Velikost
Podmínky vyhlášení dotačního programu v roce 2018 PDF 75 kB
Pravidla pro poskytování dotací z PPEVO 2018 PDF 122 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 115 kB
Žádost o dotaci 2018 XLS 90 kB
Vyúčtování projektu 2018 XLSX 64 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2018 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2017 PDF 45 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2016 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2015 PDF 41 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2014 PDF 40 kB
Program podpory sportu
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 582 kB
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2018 PDF 718 kB
Podmínky dotačního programu - Program podpory sportu – podpora nákupu technického vybavení PDF 1,03 MB
Podmínky dotačního programu - Program podpory sportu – podpora subjektů podílejících se na organizaci stěžejních sportovních akcí PDF 1,26 MB
Podmínky dotačního programu - Program podpory sportu 2018 - 1. část PDF 2,38 MB
Podmínky dotačního programu - Program podpory sportu 2018 - 2. část PDF 2,16 MB
Podmínky dotačního titulu - Program podpory sportu – podpora subjektů podílejících se na organizaci stěžejních sportovních akcí konaných v Pardubicích v roce 2018 pořádaných a spolupořádaných statutárním městem Pardubice – II kolo. PDF 1,14 MB
Žádost o dotaci z Programu podpory sportu na rok 2018 - podpora subjektů podílejících se na organizaci stěžejních sportovních akcí konaných v Pardubicích v roce 2018 pořádaných a spolupořádaných statutárním městem Pardubice - II. kolo XLSX 101 kB
Formulář vyúčtování dotace 2018 XLSX 115 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2018 PDF 591 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2017 XLSX 46 kB
Dotace z Programu podpory sportu za účast na akcích pořádaných městem v roce 2016 XLSX 20 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2016 (do 50 tis. Kč) PDF 303 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2016 (nad 50 tis. Kč) PDF 353 kB
Přehled dotací z Programu podpory sportu nedoporučených ke schválení - rok 2016 PDF 296 kB
Přehled schválených investičních a neinvestičních dotací z Programu podpory sportu v roce 2015 XLSX 18 kB
Přehled poskytnutých dotací z Programu podpory sportu v roce 2015 PDF 379 kB
Přehled neschválených dotací z Programu podpory sportu v roce 2015 PDF 280 kB
Přehled investičních grantů z Programu podpory sportu v roce 2014 PDF 313 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2014 - II. kolo, PDF 211 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2014 (do 50 tis. Kč) PDF 384 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2014 (nad 50 tis. Kč) PDF 417 kB
Přehled dotací z Programu podpory sportu nedoporučených ke schválení - rok 2013 PDF 290 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2013 (do 50 tis. Kč) PDF 436 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2013 (nad 50 tis. Kč) PDF 72 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2012 - II. kolo, říjen 2012 PDF 77 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2012 PDF 76 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2011 PDF 76 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2010 PDF 71 kB
Přehled příjemců dotací z Programu podpory sportu v roce 2009 PDF 75 kB
Přehled příjemců dotace ze SF za rok 2008 PDF 215 kB
Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (dříve Program podpory volného času - PPVČ) - dále používána zkratka PPVVA
Název Typ Velikost
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit - rok 2018 PDF 106 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 582 kB
Formulář vyúčtování dotace 2018 XLSX 50 kB
Přehled příjemců dotací z PPVVA za rok 2018 - Letní tábory PDF 53 kB
Přehled příjemců dotací z PPVVA za rok 2018 - Letní příměstské tábory v rámci Sportovního parku Pardubice PDF 41 kB
Přehled příjemců dotací z PPVVA za rok 2018 - celoroční činnost a jednorázové akce PDF 54 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2017 - Letní tábory PDF 28 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2017 PDF 45 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2016 - Letní tábory v rámci Olympijskéhp parku Pardubice 2016 PDF 38 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2016 - Letní tábory PDF 41 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2016 PDF 55 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2015 - Spolková činnost PDF 24 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2015 PDF 37 kB
Přehled příjemců dotací z PPVČ za rok 2014 PDF 59 kB
Program podpory kultury (dále používána zkratka PPKU)
Název Typ Velikost
Pravidla pro poskytování dotací z PPKU pro rok 2018 PDF 737 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 582 kB
Formulář vyúčtování dotace 2018 XLSX 96 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2015 PDF 349 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2016 PDF 421 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2017 PDF 532 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2018 – aktualizace ke dni 9.10.2018 PDF 528 kB
Prostředky na nájemné
Název Typ Velikost
Formulář vyúčtování dotace na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2018 XLSX 40 kB
Pravidla pro poskytování dotací z prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2018 PDF 67 kB
Formulář k vyúčtování dotace za rok 2017 - nájemné nebytových prostor při PPSO XLS 68 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné nebytových prostor při PPSO na rok 2017 PDF 36 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné nebytových prostor při PPSO - rok 2016 PDF 36 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 265 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné nebytových prostor při PPSO - rok 2015 PDF 33 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné nebytových prostor při PPSO - rok 2014 PDF 34 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při Programu podpory v sociální oblasti - rok 2013 PDF 33 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při Programu podpory v sociální oblasti - rok 2012 PDF 41 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2011 PDF 31 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2010 PDF 46 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2009 PDF 51 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při FSV - rok 2008 PDF 30 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné nebytových prostor při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit - rok 2018 PDF 34 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné z prostředků při Programu podpory volného času - rok 2015 PDF 37 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné z prostředků při Programu podpory volného času - rok 2014 PDF 35 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné z prostředků při Programu podpory volného času - rok 2013 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné z prostředků při Programu podpory volného času - rok 2012 PDF 26 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné z prostředků při Programu podpory volného času - rok 2011 PDF 29 kB
Přehled příjemců dotací na nájemné z prostředků při Programu podpory volného času - rok 2010 PDF 65 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné při KF - rok 2008 PDF 28 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné z prostředků při Programu podpory sportu - rok 2012 PDF 56 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné z prostředků při Programu podpory sportu - rok 2011 PDF 28 kB
Přehled příjemců dotace na nájemné z prostředků při Programu podpory sportu - rok 2010 PDF 49 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice - rok 2012 PDF 57 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice - rok 2011 PDF 26 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice - rok 2010 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné - plavání - rok 2012, II. kolo PDF 45 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné - plavání - rok 2012 PDF 51 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné - plavání - rok 2011 PDF 21 kB
Přehled příjemců dotace z prostředků na nájemné - plavání - první pololetí roku 2010 PDF 33 kB
Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků
Název Typ Velikost
Vyúčtování dotace z rezerv 2018 XLS 77 kB
Pravidla - dotace z rezervy Rady, primátora a náměstků PDF 256 kB
Zásady pro poskytování dotací PDF 265 kB
Žádost o poskytnutí dotace z rezervy Rady, primátora a náměstků XLS 53 kB
Čestné prohlášení - příloha k žádosti PDF 225 kB
Vzor vyúčtování dotace z rezerv XLS 75 kB
Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
Název Typ Velikost
Vyúčtování dotace za rok 2018 - PKZB XLSX 66 kB
Vyúčtování dotace za rok 2018 - PPO XLSX 68 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2018 PDF 63 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence požární ochrany 2018 PDF 64 kB
Žádost o dotaci na rok 2018 - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti XLS 202 kB
Žádost o dotaci na rok 2018 - Prevence požární ochrany XLS 180 kB
Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2018 PDF 1,64 MB
Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul Prevence požární ochrany na rok 2018 PDF 1,57 MB
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti PDF 443 kB
Zásady pro poskytování dotací PDF 583 kB
Vyúčtování dotace za rok 2017 - PPO XLS 69 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2017 PDF 236 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence požární ochrany 2017 PDF 240 kB
Žádost o dotaci na rok 2017 - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti XLS 174 kB
Žádost o dotaci na rok 2017 - Prevence požární ochrany XLS 149 kB
Vyhlášení záměru poskytování dotací - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2017 PDF 1,35 MB
Vyhlášení záměru poskytování dotací - Prevence požární ochrany 2017 PDF 1,26 MB
Vyúčtování dotace za rok 2017 - PKZB XLS 69 kB
Příloha k vyúčtování dotace za rok 2017 DOC 49 kB
PKZB - schválené dotace nad 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 238 kB
PPO - schválené dotace nad 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 160 kB
PKZB - schválené dotace do 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 150 kB
PPO - schválené dotace do 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 157 kB
Záměr poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2016 PDF 1,61 MB
Program prevence kriminality na rok 2015 PDF 1,63 MB
Program prevence kriminality na rok 2014 PDF 578 kB
Schválené dotace do 50 tisíc Kč – rok 2014 PDF 30 kB
Schválené dotace nad 50 tisíc Kč – rok 2014 PDF 37 kB
Program prevence kriminality na rok 2013 PDF 3,65 MB
Výsledky dotačního řízení z Programu prevence kriminality za rok 2013 XLS 32 kB
Výskedky dotačního titulu PPK 2012 PDF 36 kB
Výsledky dotačního řízení z Programu prevence kriminality na rok 2015 PDF 202 kB
Program podpory ve zdravotní oblasti (v letech 2009 - 2011 byl součástí PPSZO)
Název Typ Velikost
Vyúčtování dotace 2017 XLS 128 kB
Přehled příjemců dotace PPZO - 2017 PDF 38 kB
Přehled příjemců dotace za rok 2014 PDF 196 kB
Přehled příjemců dotace za rok 2013 PDF 264 kB
Přehled příjemců dotace za rok 2012 PDF 102 kB
Přehled příjemců dotace ze ZF za rok 2008 PDF 34 kB
Přehled příjemců dotace ze ZF za rok 2007 PDF 137 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2013 PDF 271 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2014 PDF 198 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2015 PDF 41 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2016 PDF 302 kB
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti od roku 2018
Název Typ Velikost
Vyúčtování dotace za rok 2018 XLSX 49 kB
Příloha k vyúčtování dotace za rok 2018 - Čestné prohlášení DOCX 35 kB
Příloha k vyúčtování dotace za rok 2018 - Souhlas se zpracováním osobních údajů DOCX 40 kB
Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2018 XLSX 47 kB
Přehled příjemců dotací z PPSZO v roce 2018 - registrované služby PDF 54 kB
Přehled příjemců dotací z PPSZO v roce 2018 - neregistrované služby PDF 45 kB
Pravidla PPSZO 2018 PDF 110 kB
Zásady pro poskytování dotací PDF 115 kB
Program podpory v sociální oblasti od roku 2012
Název Typ Velikost
Výsledky dotačního řízení 2017 PDF 51 kB
Vyúčtování dotace za rok 2017 - PPSO XLS 69 kB
Příloha k vyúčtování dotace za rok 2017 DOC 49 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 270 kB
Závěrečná zpráva o realizaci projektu XLS 56 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2016 PDF 52 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2015 - 2. kolo PDF 92 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2015 - 1. kolo PDF 40 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2014 PDF 50 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2013 PDF 36 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2012 PDF 74 kB
Přehled příjemců dotace z PPSZO za rok 2011 PDF 41 kB
Přehled příjemců dotace z PPSZO za rok 2010 PDF 58 kB
Přehled příjemců dotace z PPSZO za rok 2009 PDF 59 kB
Fond sociálních věcí - od roku 2009 je nahrazen Programem podpory v sociální a zdravotní oblasti
Název Typ Velikost
Přehled příjemců dotace z FSV za rok 2008 PDF 38 kB
Přehled příjemců dotace z FSV za rok 2007 PDF 189 kB
Program pro poskytování dotací službám sociální prevence dříve financovaných z Individuálního projektu Pardubického kraje - program zrušen
Název Typ Velikost
Výsledky dotačního řízení na rok 2015 - 2. kolo PDF 62 kB
Výsledky dotačního řízení na rok 2015 - 1. kolo PDF 22 kB
Výsledky dotačního řízení 2014 PDF 32 kB
Výsledky dotačního řízení 2013 PDF 33 kB