Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie města Pardubice

Pardubice - ÚS 2 (areál Lihovaru a autobusového nádraží)

Schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

ÚS Doubravice

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Pardubice - ÚS 1 (Terminál B)

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Cihelna - sportovní areál

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Hostovice - Jih

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Pravý břeh Labe

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Areál veterinární nemocnice Pardubice

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Fáblovka Jihovýchod 2016

územně plánovací podklad schválený pro rozhodování v území a pro změnu územního plánu

Územní studie Přednádraží

Schválená dokumentace pro změnu územně plánovací dokumentace

Územní studie Letní stadion

územně plánovací podklad schválený pro rozhodování v území

1 2 3