Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nový Územní plán města Pardubic

Projednávaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová
 
Projektant:  
Royal Haskoning DHV Czech Republic spol. s r.o.
 
Datum zpracování:  květen 2018
 
Etapa zpracování:  Řízení o územním plánu - veřejné projednání návrhu nového ÚPPce
                                
                                 Veřejné projednání návrhu nového ÚPPce se konalo 27. 6. 2018 v 16,00 hod.

                                 v Kulturním domě v Hronovické ulici (KD Hronovická ulice č.p. 406)

 
 
Do 4. 7. 2018 včetně běžel termín pro podání námitek/připomínek k návrhu nového územního plánu.
V současné době probíhá vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek dotčených orgánů.
 
 

Řízení o územním plánu

Dokumentace pro veřejné projednání

Návrh územního plánu

Dokumentace pro společné jednání (stav rozpracovanosti ÚPPce v roce 2016, následuje stav rozpracovanosti pro veřejné projednání v roce 2018 výše)