Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nový Územní plán města Pardubic

Projednávaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová
 
Projektant:  
Royal Haskoning DHV Czech Republic spol. s r.o.
 
Datum zpracování:  květen 2018
 
Etapa zpracování:  Řízení o územním plánu - veřejné projednání návrhu nového ÚPPce
                                
                                 Veřejné projednání návrhu nového ÚPPce se bude konat 27. 6. 2018 v 16,00 hod.

                                 v Kulturním domě v Hronovické ulici (KD Hronovická ulice č.p. 406)

 
 
Do 4. 7. 2018 včetně běží termín pro podání námitek/připomínek k návrhu nového územního plánu.
Námitky/připomínky je třeba podat písemně (formulář ke stažení) a doručit je na adresu Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta Štrosova 44, 530 21 Pardubice.
 
 

Řízení o územním plánu

Dokumentace pro veřejné projednání

Návrh územního plánu

Dokumentace pro společné jednání