Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nový Územní plán města Pardubic

Projednávaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová
 
Projektant:  
Royal Haskoning DHV Czech Republic spol. s r.o.
 
Datum zpracování:  2011 - březen 2016
 
Etapa zpracování:  Společné jednání - neveřejné projednávání variantního návrhu ÚP s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi
 
 
Do 18. dubna 2016 běží termín pro podání připomínek k variantnímu návrhu územního plánu.
Připomínky je třeba podat písemně (formulář ke stažení) a doručit je na adresu Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta Štrosova 44, 530 21 Pardubice.