Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚS - Újezd u Sezemic - Lokalita a.2

Schválený podklad pro rozhodování v území (dle ÚP Újezd u Sezemic se jedná o zastavitelnou plochu Z5)

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. Marian Zapletal

Projektant:
Ing. arch. Stanislav Novotný, Ing. arch. Jiří Kodýtek

Datum zpracování:  květen 2009

Datum schválení:   6.8.2009

Datum prověření aktuálnosti: 24.9.2020

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Sezemice a na úřadu v obci Újezd u Sezemic.