Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie

V následující rubrice naleznete aktuální dokumentace územních studií zpracovaných pro jednotlivé obce správního území obce s rozšířenou působností Pardubice, které byly vloženy do evidence územně plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití nebo uspořádání území nebo jeho vybraných částí.

Je pořizována v případech, kdy je  to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního nebo jiného podnětu. Pořizovatelem územní studie je vždy oddělení územního plánování. Pořízení studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Využití územní studie pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace schvaluje pořizovatel a navrhuje její vložení do evidence územně plánovací dokumentace.