Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Újezd u Sezemic

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Eva Švecová

Projektant: Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování: březen 2014

Etapa zpracování: vydaná dokumnetace

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Újezd u Sezemic.