Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 3 ÚP Stéblová

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant: Ateliér AURUM

Datum zpracování: Říjen 2018

Uložení územního plánu:

Do Změny č. 3 Územního plánu Stéblová je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta; Změna č. 3 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje a obci Stéblová.