Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Křičeň

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Mgr. David Schaffer

Projektant:
Atelier REGIO s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování:  září 2019

Etapa zpracování:
Územní plán Křičeň nabyl účinnosti dne 8.10.2019.
Do Územního plánu Křičeň je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, a obci Křičeň.