Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Borek 2014

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Datum zpracování: Leden 2014

Etapa zpracování:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Borek 2014 byla schválena Zastupitelstvem obce Borek usnesením č. 3/2/2014 dne 3. 6. 2014.

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Borek 2014 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 49689/2013 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Borek 2014 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Borek.