Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění ÚP Borek po Změně č. 1

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Mgr. David Schaffer

Projektant:
Atelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: Červenec 2021

Uložení územního plánu: Do Úplného znění Územního plánu Borek po vydání Změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 5. 8. 2021, je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Sezemice, Odboru stavebního úřadu a ÚP, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Borek.