Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Borek

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. Kateřina Skladanová

Projektant:
Atelier AURUM s.r.o.
ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: září 2009

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Borek.