Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zprostředkující subjekt ITI

35. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - revize

 • Číslo jednací: MmP 49927/2020
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 25.5.2020 - 31.12.2020

název výzvy: "PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI III", vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 65. výzvu nositele ITI "Přestupní uzly v aglomeraci III"

36. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 • Číslo jednací: MmP 12643/2020
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 3.2.2020 - 31.8.2020

název výzvy: "DOPRAVNÍ TELEMATIKA V", vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 77. výzvu nositele ITI "Dopravní telematika V"

37. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 • Číslo jednací: MmP 12675/2020
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 3.2.2020 - 31.8.2020

název výzvy: "NEMOTOROVÁ DOPRAVA - CYKLODOPRAVA VII", vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 78. výzvu nositele ITI "Nemotorová doprava - cyklodoprava VII"

38. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 • Číslo jednací: MmP 12703/2020
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 3.2.2020 - 31.8.2020

název výzvy: "NEMOTOROVÁ DOPRAVA – BEZPEČNOST DOPRAVY II", vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 79. výzvu nositele ITI "Nemotorová doprava – bezpečnost dopravy II"

39. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 • Číslo jednací: MmP 12728/2020
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 3.2.2020 - 31.8.2020

název výzvy: "INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL", vazba na 66. výzvu ŘO IROP "Infrastruktura pro vzdělávání- integrované projekty ITI", vazba na 80. výzvu nositele ITI "Infrastruktura pro vzdělávání – infrastruktura základních škol".

40. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 • Číslo jednací: MmP 12740/2020
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 3.2.2020 - 30.10.2020

název výzvy: "PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY – PAMÁTKY VII", vazba na 48. výzvu ŘO IROP "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI", vazba na 81. výzvu nositele ITI "Paměťové instituce a kulturní památky – památky VII"

31. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - 2. revize

 • Číslo jednací: MmP 130607/2019
 • Autor: Petra Applová
 • Platnost: 17.12.2019 - 31.12.2020

název výzvy: " INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ", vazba na 66. výzvu ŘO IROP "Infrastruktura pro vzdělávání- integrované projekty ITI", vazba na 60. výzvu nositele ITI "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání".