Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zprostředkující subjekt ITI

1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

  • Číslo jednací: MmP 65159/2016
  • Autor: Petra Applová
  • Platnost: 11.10.2016 - 1.3.2017

název výzvy: „PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI“, vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 1. výzvu nositele ITI "Přestupní uzly v aglomeraci"

2. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

  • Číslo jednací: MmP 65166/2016
  • Autor: Petra Applová
  • Platnost: 11.10.2016 - 30.11.2017

název výzvy: „EKOLOGICKÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA (VOZOVÝ PARK VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY)“, vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 2. výzvu nositele ITI "Ekologická veřejná doprava (vozový park veřejné hromadné dopravy)"

3. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

  • Číslo jednací: MmP 65170/2016
  • Autor: Petra Applová
  • Platnost: 11.10.2016 - 1.9.2017

název výzvy: „PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY“, vazba na 48. výzvu ŘO IROP "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI", vazba na 3. výzvu nositele ITI "Paměťové instituce a kulturní památky"