Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zprostředkující subjekt ITI

31. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - 2. revize

  • Číslo jednací: MmP 130607/2019
  • Autor: Petra Applová
  • Platnost: 17.12.2019 - 31.12.2020

název výzvy: " INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ", vazba na 66. výzvu ŘO IROP "Infrastruktura pro vzdělávání- integrované projekty ITI", vazba na 60. výzvu nositele ITI "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání".

35. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

  • Číslo jednací: MmP 95057/2019
  • Autor: Petra Applová
  • Platnost: 13.9.2019 - 30.6.2020

název výzvy: "PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI III", vazba na 50. výzvu ŘO IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI", vazba na 65. výzvu nositele ITI "Přestupní uzly v aglomeraci III"