Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavební úřad

Územní rozhodnutí o umístění stavby bytový dům PROKOPKA, Pardubice na pozemcích st.9179, parc.č.1718/1, 1731/2, 1731/4, 1731/5, 2787/3 v k.ú.Pardubice a dělení pozemků parc.č.1731/2, 1731/4, 1731/5 k.ú.Pardubice

 • Číslo jednací: SÚ 40668/2018/Pa
 • Autor: Markéta Paulišová
 • Platnost: 20.11.2018 - 6.12.2018

Stavební úpravy bytového domu Nerudova č.p. 824, Zelené Předměstí

 • Číslo jednací: SÚ 68352/2018/ZS
 • Autor: Zuzana Sýkorová
 • Platnost: 10.11.2018 - 25.11.2018

rozhodnutí - stavební povolení

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí-"Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)"

 • Číslo jednací: 12433/2018/MK
 • Autor: Miroslav Klapka
 • Platnost: 9.11.2018 - 25.11.2018

Soubor bytů Smilova Pardubice

 • Číslo jednací: SÚ 84559/2018/Sk
 • Autor: Kateřina Skladanová
 • Platnost: 5.11.2018 - 21.11.2018

Oznámení o zahájení územního řízení